GYMNASTICKÝ SPORTOVNÍ KLUB 

ÚSTÍ NAD LABEM z.s.

Vítáme Vás na stránkách našeho oddílu moderní gymnastiky.

Co je to moderní gymnastika ? 👀

Moderní gymnastika je sport, který spojuje klasickou gymnastiku s baletem, tancem a akrobacií. "Tančí" se s náčiním i bez náčiní.

Moderní gymnastika, na rozdíl od ostatních sportů, spojuje tradiční fyzický výkon s estetikou. To má od počátku vliv nejen na samotné sportovce, ale i na odlišnou skladbu divácké veřejnosti, která se nepřichází pouze pobavit výjimečnými fyzickými výkony, ale objevuje pro sebe i novou možnost kultivace prostřednictvím silného estetického prožitku. V případě moderní gymnastiky se nejedná o sportovní disciplínu, která vznikla u nás. V důsledku toho neexistuje dostatečná odborná pramenná základna, o kterou by bylo možné se při tvorbě syntetické studie opřít. Počáteční handicap však byl silnou motivací pro to, aby byl prostřednictvím této studie učiněn pokus o vytvoření uceleného, sjednocujícího pohledu na historický vývoj sportovní disciplíny, a to jak v celosvětovém měřítku, tak i v rámci rozvoje moderní gymnastiky na našem území. Fatální nedostatek odborné literatury musel být nahrazen osobními konzultacemi a rozhovory s řadou dosud žijících pamětnic, které v 60. letech u zrodu tohoto sportu stály. Díky tomu se podařilo navázat v mnoha případech až přátelské vztahy a vazby, které byly velmi obohacující a umožnily transformaci řady poznatků a faktů, bez nichž by práce nemohla vzniknout. Jednalo se mimo jiné o množství autentických zážitků a informací z prvních soutěží na našem území, které byly inspirovány sovětskou gymnastikou, ale i o dojmy z prvního mistrovství světa, které se uskutečnilo v Budapešti v roce 1963.

Chceš se k nám přidat ? 🤗  pořádáme NÁBOR 😉 

EXHIBICE 14.6.2024 od 16:30 na hale Ujep

Není problém. Oslov trenérku a přijď si zacvičit. Pořádáme nábory do :

Přípravky ročníků 2021-2017
Jedná se o přípravu dětí již od 3let na moderní gymnastiku. Děti nikde nesoutěží, jen vystupují v rámci klubu. Zkušenější posléze pokračují v základním programu.
Trénujeme 2x týdně v úterý ( E.Krásnohorské) a ve čtvrtek (hala Ujep).  Nábor je každý čtvrtek na hale UJEP od 16:00-18:00 po telefonické dohodě s hlavní trenérkou paní Libuší Kyralovovou 602 242 578 .

Gymnastické průpravy (věkově neomezeno)

Tento nesoutěžní kurz/kroužek mohou navštívit i starší děti, jenž si chtějí gymnastiku vyzkoušet a získat základní gymnastické dovednosti. Trénujeme 1x týdně ve středu ( Střekov) od 16:00-1800. Nábor je v době tréninku po telefonické dohodě s trenérkou průpravy paní Kamilou Šarmirovou 774 201 120 .

Zatím se podívej, co by se Ti mohlo líbit a co budeš potřebovat. Těšíme se na Tebe nejen my trenérky, ale i ostatní kamarádky. 🤗

Co se Ti bude líbit 😉 

Najdeš tu kamarádky, budete jezdit společně na soutěže, soustředění a jiné akce.

Zlepšíš si držení těla, získáš větší ohebnost eleganci a rytmus.

Když budeš poctivě cvičit, určitě Tě cena nebo krásný zážitek nemine.

Co budeš potřebovat 🤔

Svolení rodičů (vyplněnou přilhášku), dobrý zdravotní stav (potvrzení lékaře), základní vybavení gymnastky (špičky, trikot, náčiní), zaplacený členský příspěvek (Č.Ú. 212521/0300) a dodržování našich pravidel. Se vším Ti ráda poradí Tvá trenérka.

Oddílové příspěvky (včetně registrace ČSMG) pro školní rok 2023/2024 

Tréninky 3 x týdně 7.200Kč //  2 x týdně 6.200Kč  // 1 x týdně 5.200Kč

Ceny jsou uvedeny za celý školní rok. Úhradu je možno zaplatit za pololetí či celý rok. 

Splatnost platby je do 20. 10. za 1. pol. školního roku/celý rok a do 20. 2. za 2. pololetí.

Č.Ú. 212521/0300 V.S. "r.č. dítěte bez lomítka"    Zpráva příjemci : "celé jméno dítěte"

Co konkrétně, kde a kdy trénujeme 😎

Gymnastická průprava:  Tento nesoutěžní kurz mohou navštěvovat i starší děti, jenž si chtějí gymnastiku vyzkoušet a získat základní gymnastické dovednosti. Trénuje se 1x týdně dle rozvrhu v kalendáři, kde naleznete i místo tréninku.

Přípravka:  Jedná se o přípravu dětí již od 3let na moderní gymnastiku. Děti nikde nesoutěží, jen vystupují v rámci klubu. Zkušenější posléze pokračují v základním programu. Trénuje se 2x týdně dle rozvrhu v kalendáři, kde naleznete i místo tréninku.

Základní program (ZP) :  Sem můžeš chodit, když už něco málo umíš. 

Do základního programu se děti dostávají přes přípravný program, ale zkušenější (např. s baletní průpravou) mohou přípravku přeskočit. V základním programu se učíme na společnou skladbu jasně danou choreografii danou svazem moderní gymnastiky ČSMG. Trénuje se 2x týdně dle rozvrhu v kalendáři, kde naleznete i místo tréninku.

Kombinovaný porgram (KP): (kurz není otevřen) Sem můžeš chodit, když budeš umět dělat obtížnější prvky.

Obtížnějším stupněm soutěže je "kombinovaný program", v němž je jedna sestava povinná pro všechny a druhou si mohou gymnastky sestavit volně včetně hudby dle daných pravidel a předepsaných prvků. Kombinovaný program letos netrénujeme:-(

Volný program (VP) : Sem můžeš chodit, když budeš umět dělat obtížnější prvky. Volný program je rozdělen dle ročníků na naděje nejmladší 2016-2017, naděje nejmladší 2015-2016 a juniorky 2014-2010. V rámci je též baletní průprava.

Nejobtížnější a tím i nejprestižnější soutěží je "volný program" (VP), kde náplň a obtížnost prvků sestav je dána pouze rámcově dle dané věkové kategorie a pravidel Mezinárodní gymnastické federace (FIG). Gymnastky si tak mohou sestavy volně připravit na základě svých schopností, a to včetně hudby. VP se po kategorii "nadějí mladších" dělí ještě na dvě větve. Výkonnostně výborné závodnice pokračují od kategorie "naděje starší A", kde se provádí i výběr do reprezentace. Gymnastky, které se nemohou věnovat trénování naplno, ale jsou také skvělé, pokračují ve skupině B tím, že je pro ně nejvyšší soutěž Mistrovství České republiky. 

Trénuje se 3x týdně dle rozvrhu v kalendáři, kde naleznete i místo tréninku.

Mrkni co se nám povedlo 🤩

2024

Valerie Marhoulová 1 místo Ústecký pohárek 2024 ZP 0.B Cibuleka a akrobacie

Sofiia Polishchuk 1 místo Bohemia Cup 2024 VP JUN B 2009-2010 O+M

Sofiia Polishchuk  1 místo v Poháru dobré vůle Goodwill cup 2024 VP JUN B

V r. 2023 oddíl získal 7 titulů Přeborník Svč. oblasti:

Společné skladby:
Linie B - III. kat. roč. 2008-10

Dvojice/trojice:
Naděje st. roč. 2011 a ml. Lenka Dvořáková, Eliza Mamuti
Juniorky roč. 2008-10 Sofiia Polishchuck, Johana Pejchalová

ZP 0. B kat. roč. 2017 a ml. Eliška Volková
KP II. kat. roč. 2012-2014 Petruška Jirkovská
KP III. kat. roč. 2010-2012 Julie Hečková
VP Naděje ml. A roč. 2014 Barborka Šedá

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

V r. 2022 oddíl získal 4 tituly Přebornice Svč. oblasti:

Společné skladby linie A, naděje nejml.
roč. 2015 a ml.
Dvojice/trojice, roč. 2010 a ml.
Naděje nejmladší, roč. 2015
Gábinka Vobecká
KP III. kat. roč. 2009 Johana Altnerová

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

V r. 2021 oddíl získal 2 tituly Přebornice Svč. oblasti:

Naděje nejmladší roč. 2014
Barborka Šedá
Naděje starší B roč. 2010
Sofiia Polishchuk

Oběma blahopřejeme!!!

Sponzoři, kterým děkujeme za podporu tohoto krásného sportu