PŘÍSPĚVKY

Oddílové příspěvky pro školní rok 2023/2024

Tréninky   3 x týdně  7.000,-  + 200,- registrace ČSMG
Tréninky   2 x týdně  6.000,-  + 200,- registrace ČSMG
 
Tréninky   1 x  týdně  5.000,-  + 200,- registrace ČSMG                        

Úhrada členských příspěvků na činnost klubu je možná na pololetí či celý rok. Termín platby je vždy do 20. 10.  za 1. pol. školního roku a 20. 2. za 2. pololetí. V případě roční úhrady je termín 20. 10. běžného roku.

Číslo účtu: 212521/0300 . Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Pozdní platby členských poplatků nebudou akceptovány.
Děkujeme.